Adidas Nmd R1 Pk Menn Svart / Hvit / Rød 7r5Bf8355A

SKU9076769347
Adidas Nmd R1 Pk Menn - Svart / Hvit / Rød 7r5Bf8355A
adidas Adidas Nmd R1 Pk Menn - Svart / Hvit / Rød 7r5Bf8355A Adidas Nmd R1 Pk Menn - Svart / Hvit / Rød 7r5Bf8355A Adidas Nmd R1 Pk Menn - Svart / Hvit / Rød 7r5Bf8355A

Hovedmenyen

Kvinners Asics Fuzex Joggesko Anmeldelser 6U3XwfAQW

Timberland Pro Wellington Stål Tå Menns AihhlM

Denne rapporten beskriver matematisk modellering av elastisk stivhet for nanokompositter, som i denne konteksten refererer til partikler av nanostørrelse som er inkludert i en polymermatrise, det vil si partikler der en av dimensjonene er i nanometer. Hovedmotivasjonen for dette arbeidet har vært å etablere matematiske modeller som kan benyttes for å beregne de elastiske egenskapene til ulike nanokompositter, som deretter kan inkluderes i en “modellverktøykasse” for fremtidige applikasjoner og for økt forståelse av denne typen materialer. Det er antatt at mikromekaniske modeller og kontinuummekanikk kan benyttes i modelleringen.

En annen nylig utgitt rapport beskriver to-fase-modeller for beregning av elastisk stivhet til kompositter der nanopartiklene er perfekt dispergert i en polymermatrise. En generell multi-fase Mori-Tanaka-modell ble presentert og implementert, i tillegg til mer spesialiserte uttrykk for analytiske uttrykk som er anvendbare for kompositter med gitte partikkelgeometrier og orientering. Perfekt dispersjon av nanopartikler i en matrise er derimot utfordrende å oppnå. Man ender derfor ofte opp med en ekstra inklusjonsfase som har en annen stivhet enn matrisen og primærpartikkelen. Den andre inklusjonsfasen kan være hulrom (gasslommer) med null stivhet, eller agglomerater av primærpartikkelen. I begge tilfeller er stivheten antatt å være lavere enn matrisens, noe som gir en lavere stivhet for komposittet.

I denne rapporten er ulike tre-fase-modeller funnet i litteraturen beskrevet, med det formål å undersøke effekten på komposittets elastiske stivhet som følge av en inklusjonsfase nummer to. Spesielt er den generelle to-fase Mori-Tanaka-modellen utvidete til tre faser.Nye modeller er også presentert, der disse er modifiserte og utvidede versjoner av modellene som er beskrevet i litteraturen. Modellresultatene er videre sammenliknet med eksperimentelle data for to nanopartikkel/epoksy-systemer.

Som en overordnet konklusjon, er det til en viss grad godt samsvar mellom modellresultatene for tre-fase-modellene og de eksperimentelle dataene. Ved å inkludere en inklusjonsfase nummer to, reduseres stivheten til komposittet, forutsatt at stivheten til inklusjonsfasen er lavere enn matrisens. Derimot klarer ikke tre-fase-modellene å fange opp den veldig høye stivhetsøkningen som er observert eksperimentelt for lave volumfraksjoner; tre-fase-modellene ser generelt ut til å underestimere stivheten. Ett unntak er Paul-modellen, men denne modellen inkluderer ikke partiklenes geometri eksplisitt i uttrykkene, noe som gjør den mindre fleksibel for ulike kompositter.Videre studier bør derfor vurdere andre effekter enn de som er inkludert i modellene som er vist her. Spesielt er det relevant å etablere modeller som inkluderer en interfase, som kan modelleres som en region som omslutter partiklene, og som har andre elastiske egenskaper enn matrisen.

En blogg om innovasjon og ledelse

Har du som bedriftsleder tenkt gjennom hvor dyktig salgssjefen din er? Hvordan vet du om hun gjør en god jobb eller ikke? Oppnådde salgsbudsjetter? Hva om budsjettet i realiteten var lett oppnåelig? Hva om det viste seg å være helt urealistiske budsjetter?

I dette innlegget skal jeg peke på fem områder du kan sette pekefingeren på i neste evalueringssamtale.

Opplever du at salgsstrategien din er utydelig, bør varsellampene begynne å lyse. Du kan kontrollere at du har en vellykket salgsstrategi ved å stille deg selv disse spørsmålene:

»Les også: Leadsgenerering og salgsoppfølging: Bruker du tid på feil leads?

Tar selgerne dine kontakt med potensielle kunder over telefon, uten at det finnes en relasjon på forhånd? Jobber dere med cold calling er det selgeren, og ikke kunden, som tar initiativ til kontakt. Hvis dette er din viktigste metode for å skape nye salgsmuligheter, bør du vurdere din salgsstrategi på nytt, fordi

Jeg vil anbefale at du leser min kollega Stig Hammers innlegg om hvorfor salgsavdelingen ikke bør drive med cold calling.

Kjøpsprosessen starter på internett ved de fleste kjøp, både innen B2B og B2C. Salgssjefen din er derfor avhengig av å ha sanntidsinformasjon om kundenes digitale atferd. Baserer han seg mer på intuisjon og magefølelse enn fakta, går dere glipp av viktig data.

Det er fullt mulig å ha innsikt i hvilke nettsteder dine leads besøker, hvilke innholdsprodukter de laster ned, hvilke blogger de leser, hvilke skjemaer de fyller ut, og hva de leser på ulike nyhetsbrev. Basert på denne atferden bør salgssjefen til enhver tid kunne vite hvor et lead befinner seg i kjøpsprosessen. Han må tilpasse kommunikasjonen og budskapet til hver av fasene i denne prosessen, og til såkalte personas , representasjoner av dine idealkunder.

Som en lakmustest kan du spørre salgssjefen din om den digitale atferden til de fem ulike personas som påvirker kjøpsbeslutningen hos de salgsmulighetene han er ansvarlig for.

Har du opplevd at salgsresultatene er uforutsigbare og litt tilfeldige? Er det vanskelig å se sammenheng mellom aktiviteter og resultater? Om du opplever en stadig forskyvning av pipeline, er det en indikasjon på at salgsavdelingen mangler kontroll på kunde- og prospectmassen.

Reader’s Reviews

Booking

Readings, talks, events are booked either via Norsk forfattersentrum, Cappelen Damm or directly to Eystein Hanssen.

Rivertonklubben

Eystein Hanssen is a member of Rivertonklubben, The Norwegian Crime Writer's Association. See www.rivertonklubben.no for further details.

International Rights

Cappelen Damm Agency, Oslo, handles foreign publishing rights. Visit www.cappelendammagency.no for further details.